Customer Operations Performance Center, ofwel COPC, is een internationaal toegepast besturingsmodel voor klantcontactcentra (KCC’s) dat is gericht op verbetering van kwaliteit en klanttevredenheid en verhoging van de omzet. Tegelijk stuurt het model aan op kostenverlaging. COPC is gebaseerd op de best practices van ruim 200 toonaangevende KCC’s in de wereld.
 
Steeds meer contactcenters bij zowel (semi) overheden als bedrijven zetten COPC in om hun klanten goed van dienst te kunnen zijn. Organisaties kunnen zich laten certificeren. Doorgaans kiezen echter alleen facilitaire contact centers voor COPC certificering. Maar het kan zeker prestatieverhogend werken wanneer het COPC gedachtegoed wordt ingezet binnen Contactcenter organisaties zonder dat certificering het doel is.  

COPC bij Contactworks
Contactworks werkt volgens deze methodiek. Projecten worden uitgevoerd volgens het COPC besturingsmodel en worden, met of zonder een certificeringsambitie, deskundig begeleid door een COPC registered coördinator. Contactworks heeft ruime ervaring binnen contactcenters die werken volgens deze standaard of reeds gecertificeerd zijn.

Interne COPC-Audit
Contactworks adviseurs zijn COPC Registered Coordinators en zijn daarmee opgeleid om intere COPC audits houden. Wanneer u wilt kijken waar u staat ten opzichten van de COPC norm voor een aankomede certificering of voor het bepalen van projectdoelen dan zijn wij u graag van dienst.