Projectmanagement is een vak! Het is een uitgebalanceerde mix van motiveren en controleren, structuur brengen en houden en daarbij de organisatie zowel politiek als in de dagelijkse operatie niet te verliezen. Doel: Het afronden van het project binnen de gestelde termijn en conform de afgesproken kwaliteitseisen.

Bij omvangrijke organisaties en/of complexe projecten is voornamelijk ervaring maar zeker ook de nodige kennis cruciaal voor het welslagen.

Contactworks heeft deze ervaren projectmanagers die in staat zijn de complexe projecten tot een goed einde te brengen. Daarbij wordt gewerkt met de PRINCE2 projectmethodiek of klantspecifieke projectbesturing.